CZĘSTE ODDAWANIE MOCZU – CZĘSTOMOCZ

Poszukiwana fraza główna częste oddawanie moczu jest obecna w poniższym tekście.


Fizjoterapia częstomoczu

W naszej codziennej praktyce istotnym elementem leczenia częstomoczu (częste oddawanie moczu) jest fizjoterapia, jeśli oczywiście wykluczono wady anatomiczne, nowotwory i zakażenia bakteryjne. Ważnym badaniem pomagającym ustalić przyczyny częstego oddawania moczu jest badanie urodynamiczne.

Kiedy możemy mówić o częstomoczu?

Prawidłowa dobowa częstość oddawania moczu wynosi do 7 mikcji w dzień i do 1 mikcji w nocy, a objętość oddawanego moczu od ok. 2 l do ok. 2,8 l w ciągu 24 godzin. Jeśli ilość mikcji jest większa, możemy mówić o częstym oddawaniu moczu. Najczęstszymi tego przyczynami są infekcje bakteryjne i stany zapalne pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Istnieje jednak wiele innych czynników, które mogą powodować zbyt częste oddawanie moczu.

Inne czynniki powodujące częste oddawanie moczu:

  • nadreaktywność pęcherza moczowego
  • nieprawidłowa praca mięśni dna miednicy
  • nawracające zakażenia układu moczowego
  • zaburzenia neurologiczne, w tym również schorzenia kręgosłupa
  • zmienione stosunki anatomiczne narządów miednicy małej
  • obniżenie dna miednicy
  • słaba podatność ścian pęcherza moczowego
  • nieodpowiednia dieta

Dla uzyskania dobrych efektów leczenia istotne jest rozpoznanie przyczyny częstego oddawania moczu. Jeśli wykluczono zakażenia bakteryjne i stany zapalne układu moczowego, powodem może być jedna z niżej wymienionych jednostek chorobowych.

Niska pojemność pęcherza

Prawidłowa pojemność pęcherza moczowego wynosi ok. 500-700 ml. Aby określić indywidualną pojemność pęcherza, należy wykonać badanie urodynamiczne lub prowadzić dzienniczek mikcji. Zbyt mała pojemność pęcherza sprawia, że wypełnia się on szybciej, co z kolei skutkuje koniecznością częstszego oddawania zgromadzonego moczu.

W celu zwiększenia objętości pęcherza prowadzi się dzienniczek mikcji w połączeniu z treningiem i zmianą nawyków spożywania płynów. Dodatkowo można włączyć trening mięśni dna miednicy. Ustaleniem odpowiedniej terapii i kontrolą postępów pacjenta zajmuje się wykwalifikowany fizjoterapeuta.

Obniżenie dna miednicy

W sytuacji, gdy mięśnie krocza nie spełniają funkcji podpierania narządów znajdujących się w miednicy (np. są osłabione czy uszkodzone), dno miednicy obniża się, powodując zmiany ustawienia pęcherza i cewki moczowej. Może to skutkować wyciekaniem moczu do szyjki pęcherza i podrażnieniem znajdujących się tam receptorów. W konsekwencji powoduje to wysyłanie do mózgu informacji o przepełnieniu pęcherza i konieczności szybkiego jego opróżnienia – odczuwane jako gwałtowne parcie na mocz.

Aby poprawić napięcie mięśni dna miednicy i przywrócić ich prawidłowe funkcje, należy prowadzić regularne treningi wraz ze stymulacją unerwienie. W tym celu stosuje się zabiegi biofeedbacku i elektrostymulacji. Parametry zabiegowe i ogólny plan terapii ustala indywidualnie dla każdego pacjenta wykwalifikowany fizjoterapeuta.

Należy podkreślić, że skuteczność leczenia ww. schorzeń zależy w głównej mierze od determinacji pacjenta, jego zaangażowania w terapię i współpracy z fizjoterapeutą specjalizującym się w pracy z mięśniami dna miednicy.

Pęcherz nadreaktywny (OAB – over active bladder)

Czynnościowa przeszkoda podpęcherzowa i mocz zalegający

Klinika HB Warszawa Wola, ul. Górczewska 82, tel. 531 338 343. Zapraszamy!!!