BÓL JĄDER SZUKANIE PRZYCZYNY I LECZENIE

Przyczyn najczęściej dopatruje się w samym jądrze, prostacie lub powrózku nasiennym. W części przypadków rzeczywiście przyczyną bólu jest problem z wyżej wymienionymi strukturami i można potwierdzić tę przyczynę poprzez badanie manualne, polegające na drażnieniu w/w struktur w celu wywołania bólu jądra lub jąder.

Jeśli nie udaję się ustalić przyczyny poprzez badanie fizykalne, należałoby również wspomóc się badaniem USG jąder dla sprawdzenia zaburzeń ukrwienia jąder.

 Jeśli udaje się wywołać objawy, lekarz może podjąć specjalistyczne leczenie zabiegowe bądź farmakologiczne.

Co jeśli badanie fizykalne i USG nie wykazały nieprawidłowości?

Otóż pacjent jest traktowany jako zdrowy, a ból uważa się za psychogenny/niesklasyfikowany i na tym etapie, jak do tej pory w znacznej części przypadków, kończył się proces leczenia.

Jednakże pacjenci, którzy mimo braku możliwych do potwierdzenia przyczyn postanowili dalej walczyć z problemem objawowo i poddali się zabiegowi blokady nerwowej jądra, lub nawet zabiegowi usunięcia jądra, uzyskali poprawę w 50% przypadków.

 Oznacza to, iż mimo usunięcia jądra 50% pacjentów odczuwało ból nieistniejącego jądra. Ten wynik świadczy, iż przyczyny u połowy pacjentów  należy szukać gdzie indziej.

Międzydyscyplinarne spojrzenie na ból jąder

Z analizy anatomicznej jaką przeprowadziliśmy w naszej klinice wynika, iż w części przypadków, przyczyna musi tkwić w strukturach wyższych, tj. rdzeń kręgowy, korzenie nerwowe, nerwy obwodowe jak również mięśnie tułowia i mięśnie dna miednicy.

Te ostatnie bezpośrednio przylegają do struktur nerwowych  zaopatrujących jądra i są unerwione przez te same nerwy, co jądra. W związku z tym mogą powodować bóle promieniujące do nich.

Takie sytuacje często mają miejsce w innych częściach ciała. Mięsień pośladka uciskający na nerw kulszowy, może generować ból promieniujący w kierunku stopy, a przeciążony mięsień barku może emitować ból w dłoni. Znane są nam również liczne przypadki kliniczne potwierdzające słuszność tego toku myślenia,  w których to specyficzne ruchy ciałem lub pozycje np. siedzenie/stanie prowokowały ból jąder.

Fizjoterapia pomagająca pozbyć się bólu jąder składa się z:

  • terapii manualnej mięśni dna miednicy i mobilizacji rejonu prostaty poprzez pracę z zewnątrz i wewnątrz (per rectum)
  • biofeedbacku i elektrostymulacji elektrodą doodbytniczą (w celu nauki aktywnego rozluźniania mięśni dna miednicy poprzez wizualizację pracy mięśniowej na ekranie monitora w połączeniu z rozluźniającą elektrostymulacją)
  • nauce samodzielnego rozluźniania i rozciągania mięśni dna miednicy i mięśni z nimi współpracujących

Podsumowanie

Podsumowując, przeciążenia mięśni unerwionych z tego samego segmentu rdzeniowego co jądra i choroby dyskowe kręgosłupa, mogą powodować bóle do nich promieniujące.

Ponadto przeciążony czy przykurczony mięsień może podrażniać korzeń nerwowy przebiegający w jego sąsiedztwie, jak również sam mięsień może generować ból promieniujący do krocza w wyniku niedotlenienia lub przeciążenia.