Ból kolana

Rehabilitacja bólu kolana w Klinika HB obejmuje:

  • zabiegi z zakresu fizykoterapii: jonoforeza, ultradźwięki, elektrostymulacja
  • mobilizację rzepki
  • ćwiczenia ruchowe dostosowane do schorzenia i etapu leczenia (izometryczne, w odciążeniu, rozciągające, wzmacniające, oporowe, poprawiające stabilizację stawu kolanowego i elastyczność tkanek miękkich, itp.)
  • terapię manualną (m.in. w celu zmniejszenia bólu kolana, zniwelowanie stanu zapalnego czy poprawy ruchomości stawu)
  • techniki energizacji tkanek (poizometryczna relaksacja mięśni)
  • mobilizacje uciskowe
  • terapię punktów spustowych taping medyczny

Leczenie fizjoterapeutyczne w Klinika HB

Leczenie urazów stawu kolanowego uzależnione jest od rodzaju uszkodzonych tkanek, stopnia rozległości uszkodzenia oraz stopnia zaawansowania schorzenia. Ciężkie uszkodzenia wymagają leczenia operacyjnego (od m.in. naprawy uszkodzonych tkanek, ich usunięcia, po endoprotezoplastykę stawu kolanowego), natomiast leczenie urazów pierwszego stopnia wymaga leczenia zachowawczego. Ponadto pacjenci z przewlekłymi schorzeniami (np. RZS, ZZSK, chonodromalacja rzepki, zwyrodnienia) powinni znajdować się pod opieką specjalistów oraz być poddawani cyklicznej rehabilitacji w celu opóźnienia procesu chorobowego. Postępowanie fizjoterapeutyczne proponowane w Klinika HB jest dedykowane dla pacjentów z bólami kolana, którzy wymagają leczenia zachowawczego jak również dotyczy osób po leczeniu operacyjnym stawu kolanowego.   Wywiad, objawy kliniczne, testy medyczne i podstawowa diagnostyka obrazowa (RTG, USG) są istotne w postawieniu prawidłowej diagnozy i wprowadzeniu odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. W przypadkach bardziej złożonych istnieją wskazania do poszerzenia diagnostyki obrazowej o MRI lub CT, które, w zależności od rodzaju badania, trafnie uwidaczniają skomplikowane złamania, urazy tkanek miękkich i chrząstkę stawową. Artroskopia stawu kolanowego ma zastosowanie lecznicze, ale jednocześnie ma charakter diagnostyczny.   Ból stawu kolanowego (ból kolana) należy do stosunkowo powszechnych dolegliwości, dotykających ludzi w każdym wieku. Ból kolana może być następstwem urazu w obrębie tkanek miękkich czy kości, zaburzonej biomechaniki stawu oraz schorzeń powodujących stany zapalne stawu kolanowego. Istotnym jest ustalenie przyczyny dolegliwości bólowych kolana, tak aby zastosować odpowiednie leczenie. Leczenie jest uzależnione od diagnozy wskazującej przyczynę bólu kolana oraz stopnia zaawansowania schorzenia, a jego zakres jest szeroki ponieważ może obejmować zarówno rehabilitację jak i zabiegi chirurgiczne.

Rodzaje obrażeń powodujących bóle stawu kolanowego

  • zwichnięcie stawu kolanowego – dotyczy uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego i zgodnie z definicją podczas zwichnięcie dochodzi do utraty łączności powierzchni stawowych. Urazowi towarzyszy uszkodzenie więzadeł i łąkotek oraz naciągnięcie lub zerwanie torebki stawowej. Dodatkowo może dojść do naruszenia naczyń krwionośnych oraz nerwów przebiegających przez staw kolanowy.
  • uszkodzenia łąkotek – półokrągłe struktury chrzęstno-włókniste działają jak amortyzatory, zmniejszają tarcie powierzchni stawowych oraz zapewniają stabilność w kolanie. Uszkodzenie łąkotek (częściej dotyczy łąkotki przyśrodkowej) należy do dużego odsetka urazów stawu kolanowego, a główny mechanizm uszkodzenia opiera się na rozerwaniu/naderwaniu łąkotki
  • izolowane urazy więzadeł – spośród grupy więzadeł pełniących funkcję stabilizatorów wewnętrznych i zewnętrznych stawu kolanowego, najczęściej dochodzi do uszkodzeń w obrębie więzadła krzyżowego przedniego, więzadła pobocznego piszczelowego i pobocznego strzałkowego zwichnięcie rzepki – dotyczy sytuacji, w której rzepka wysuwa się ze swojego fizjologicznego miejsca (najczęściej dochodzi do zwichnięcia bocznego) złamania w obrębie stawu kolanowego – powstają zazwyczaj w wyniku bezpośredniego urazu w kość i dotyczą rzepki oraz kości śródstawowych wchodzących w skład stawu zapalenie kaletki maziowej – powstaje gdy wypełniony płynem worek (kaletka) jest podrażniony, zaogniony lub zainfekowany. Kaletki działają jak amortyzatory, które minimalizują tarcie między różnymi tkankami wokół stawu. W kolanie są dwie główne kaletki. Stan zapalny kaletki maziowej utrudnia ruch tkankom miękkim, a tym samym przyczynia się do dysfunkcji aparatu ruchu konflikt rzepkowo-udowy – jest terminem odnoszącym się do przeciążeń powstających w stawie rzepkowo-udowym, charakteryzujących się bólami kolana o różnym stopniu nasilenia zapalenie stawu kolanowego – będące następstwem m.in.: zmian zwyrodnieniowych, reumatoidalnym zapaleniem stawu, septycznym zapaleniem stawu chonodromalacja rzepki – postępujące rozmiękanie chrząstki stawowej prowadzące w konsekwencji do jej destrukcji. Miękka i popękana chrząstka nie jest w stanie utrzymać obciążeń, które są przenoszone na bardziej unerwione struktury powodujące bóle kolana. Bóle kolana – najczęstsze przyczyny Większość urazów kolana spowodowana jest zewnętrzną siłą zginającą lub skręcającą staw kolanowy, przekraczającą jego fizjologiczny zakres ruchomości. Zdecydowana większość urazów kolana pochodzi z mechanizmu skręcającego w wyniku upadku, aktywności sportowej lub wypadku. Najczęstszą przyczyną powstania stanów zapalnych czy zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego jest starzenie się tkanki chrzęstnej i przeciążenia stawów. Innymi czynnikami są choroby – np. reumatyczne (RZS, ZZSK), dna moczanowa oraz infekcje bakteryjne lub aseptyczne. Obrażenia o wysokiej sile, takie jak urazy sportowe i wypadki drogowe, mogą wpłynąć jednocześnie na kilka struktur w obrębie kolana, powodując wiele rodzajów kontuzji stawu. Bóle kolana – czynniki ryzyka uprawianie sportów o dużej aktywności kończyn dolnych, wymagających nagłych zmian kierunków osoby starsze osoby z osteoporozą kobiety (wynika to z anatomii stawów biodrowych i kości udowych oraz kąta nachylenia kolana) nadwaga niewłaściwie przeprowadzony trening przetrenowanie powodujące przeciążenia w obrębie stawu kolanowego nieodpowiednia rehabilitacja ostrych urazów Objawy urazu kolana Objawy uszkodzenia kolana są związane z typem urazu oraz rodzajem uszkodzonej tkanki. bóle kolana obrzęk ocieplenie zasinienie tkliwość tkanek ograniczona ruchomość stawu ograniczona możliwość obciążania stawu blokada kolana trzaski i trzeszczenia w stawie brak stabilności stawu Bóle kolana – diagnostyka podstawą kierunkowego leczenia i rehabilitacji

  Powikłania urazów kolana Urazy stawów kolanowych rzadko stanowią zagrożenie dla życia pacjenta, jednak ciężkie uszkodzenia mogą być przyczyną niepełnosprawności ruchowej. Niektóre urazy w obrębie stawu kolanowego prowadzą do przewlekłego, nieodwracalnego uszkodzenia kolana i licznych powikłań (np. zwichnięcie stawów kolanowych mogą powodować obrażenia naczyń krwionośnych i nerwów). Profilaktyka Chociaż nie zawsze można zapobiec bólom kolana, poniższe wskazówki mogą pomóc w zapobieganiu obrażeniom i uszkodzeniom stawów: utrzymanie prawidłowej wagi przygotowanie mięśni (trening) przed aktywnością sportową stosowanie odpowiednich technik i wzorców ruchowych podczas uprawiania sportów utrzymanie ciągłej sprawności fizycznej stosowanie odpowiedniego obuwia unikanie śliskich i nierównych powierzchni stosowanie ochraniaczy na kolana wymaganych w danej aktywności sportowej wszystkie ćwiczenia rehabilitacyjne należy wykonywać dokładnie, zgodnie z instrukcją terapeuty dostosowanie ćwiczeń i aktywności ruchowej do etapu leczenia