Ból pachwin – w leczeniu pomaga fizjoterapia

Pachwina jest połączeniem brzucha z przednio-przyśrodkową częścią uda. W jej obrębie znajduje się wiele ważnych struktur między innymi przyczepy mięśni odpowiedzialnych za zginanie oraz ruch przywodzenia w stawie biodrowym, nerwy, duże naczynia krwionośne oraz limfatyczne. Biorąc pod uwagę ilość oraz różnorodność elementów składających się na struktury pachwiny możemy się domyślać, że ból w jej obrębie może być spowodowany wieloma czynnikami.

Jeśli cierpisz z powodu bólu pachwin w pierwszej kolejności należy wykluczyć poważne choroby poprzez badania zlecone przez lekarza

Najczęściej dolegliwości bólowe tego obszaru związane są z urazem tkanek miękkich. Dotyczą na ogół osób uprawiających aktywność fizyczną. Do urazu może dojść nagle, w wyniku zadziałania czynnika mechanicznego, bądź w długotrwałym procesie przeciążeniowym, np. poprzez niedostosowanie obciążenia czy częstotliwości treningu do aktualnych możliwości organizmu. W związku z powtarzaniem czynności obciążających układ ruchu dochodzi do przeciążeń mięśni, taki stan utrzymujący się przewlekle może prowadzić w konsekwencji do stanu zapalnego, bądź nawet zerwania mięśni. Należy pamiętać, że nie tylko same mięśnie, ale również ich przyczepy kostne mogą ulec destrukcyjnym zmianom, często takie zaburzenia dotyczą kości łonowej. Do przeciążeń predestynują zaburzenia symetrii kończyn dolnych, które można podzielić na te o charakterze strukturalnym oraz te o podłożu funkcjonalnym. O zaburzeniach strukturalnych mówimy, gdy zmiany dotyczą architektury kości np. osteofity, powstające w wyniku choroby zwyrodnieniowej czy wrodzone skrócenie kości. Funkcjonalne natomiast, to takie które wynikają z dysbalansu mięśniowo-stawowego. Zarówno pierwszy, jak i w drugi przypadek powoduje zaburzenie osi ciała, co skutkuje nierównomiernym obciążeniem kończyn. Przedłużający się stan asymetrii skutkuje większą eksploatacją danego obszaru po jednej ze stron, co jak możemy się domyślać istotnie zwiększa ryzyko powstawania bólu w pachwinie.

Ból pachwiny może być również spowodowany przepukliną, czyli fragmentem otrzewnej, który uwypukla się przez osłabione mięśnie. Ból wynika z przemieszczania się trzewi do worka przepuklinowego, które początkowo objawia się dyskomfortem w tym rejonie, by w konsekwencji utworzyć widoczny guz.

Ból pachwin, a choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

Ból pachwiny może być oznaką zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych. Dolegliwość ta dotyczy najczęściej osób w średnim wieku(40-60 lat), objawia się bólem, często promieniującym, ograniczeniem ruchu, jak również zniekształceniami budowy stawu. Zaburzenia struktury stawu wiążą się również z charakterystycznymi „trzaskami” występującymi podczas aktywności. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych oprócz pachwin, ból lokalizuje się również w okolicy uda oraz kolana.(można dać przekierowanie do artykułu o bólu biodra).

W leczeniu bólu pachwiny spowodowanej zmianami lub wzmożonym napięciem mięśni stawu biodrowego  z pomocą przychodzi nasza fizjoterapia. W tym celu wykonujemy zabiegi terapii manualnej oraz ordynujemy ćwiczenia domowe.

Neuropatia może powodować ból pachwiny

Ból w okolicy pachwiny może również wynikać z nieprawidłowego przewodnictwa nerwowego, zwanego neuropatią. Dotyczy zarówno nerwów zaopatrujących ruchowo, jak i czuciowo. Zaburzenia te mogą powstawać na skutek chorób takich jak cukrzyca czy półpasiec, jak również zmian w statyce kręgosłupa, np.choroby krążka międzykręgowego. W przebiegu neuropatii oprócz promieniującego bólu, możemy zaobserwować osłabienie siły mięśni zaopatrywanych przez dany nerw, jak również zaburzenia czucia.

Niektóre choroby narządów wewnętrznych mogą dawać objawy bólowe rzutowane do pachwiny. Do takich jednostek chorobowych zaliczamy: zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie gruczołu krokowego, kamica dróg moczowych, zapalenie jądra czy jajników.

Struktury dna miednicy mogą powodować bóle w pachwinie

Do struktur które mogą dawać objawy rzutowane na pachwinę zaliczyć można również dolną gałąź kości łonowej oraz kość guziczną. Jest to zadanie dla terapeutów HB Clinic. Dzięki zastosowaniu specjalnych manualnych technik rozluźniających  napięcie w miednicy zmniejsza się, a wraz z nim dolegliwości bólowe w pachwinie

Leczenie bólu pachwiny w HB Clinic

Celem terapii jest pozbycie się przykrych dolegliwości bólowych. Uzyskanie długotrwałego efektu jest możliwe poprzez oddziaływanie na źródło bólu. Dzięki dobraniu odpowiednich technik terapeutycznych, nasi fizjoterapeuci skutecznie rozprawiają się z bólem. Jednym z filarów rehabilitacji jest również nauka działań profilaktycznych, stosowanie których gwarantuje utrzymanie efektów terapii.