Innowacyjne połączenie działania dwóch urządzeń Cool Contour z ultradźwiękami Działając niską temperaturą działamy przede wszystkim na adipocyty – komórki tłuszczowe, które mają większą wrażliwość na niskie temperatury niż inne otaczające komórki. Poprzez „zamrażanie” dochodzi do kontrolowanego ich zniszczenia. Zniszczone komórki są eliminowane poprzez naturalne procesy metaboliczne.Typowy „uszkadzający” zakres temperatur dla ludzkich komórek tłuszczowych to -1 do -10ºC. Średnio około -5ºC. Należy jednak podkreślić, że już przy temperaturze +4ºC rozpoczynają się procesy, których oczekujemy po tym zabiegu. Aby podnieść skuteczność i zwiększyć ilość wyeliminowanych komórek tłuszczowych rekomenduje się włączenie terapii falą ultradźwiękową z Cool Contour. Ta koncepcja dwóch zabiegów to najskuteczniejsza obecnie nieinwazyjna metoda usuwania tkanki tłuszczowej i modelowania ciała.

Wskazania do terapii Cool Contour:

Lokalne otłuszczenia w okolicy:

 • dolnej i górnej części brzucha
 • tzw. „boczków” i pleców
 • pod pośladkami
 • tzw. „bryczesów”
 • wewnętrznej okolicy ud
 • ramion
 • kolan
 • męskich piersi

Najczęstsze pytania

Czy po zabiegu muszę przestrzegać specjalnej diety?

 • Nie trzeba przestrzegać specjalnej diety, tkanka tłuszczowa, która uległa zamrożeniu i wydaleniu z organizmu, nie odbuduje się ponownie w tym samym miejscu.

Co się dzieje z tłuszczem ze zniszczonych adypocytów?

 • Usunięte komórki tłuszczowe, stopniowo uwalniają kwasy tłuszczowe, które są następnie metabolizowane. Proces jest bardzo powolny i nie powoduje wzrostu stężenia lipidów we krwi.

Ile obszarów można poddać leczeniu podczas tej samej sesji?

 • Bezpiecznie można wykonać do 5-6 obszarów podczas tej samej sesji. Badania potwierdzają brak zaobserwowanych negatywnych skutków (np. obniżenia temperatury ciała).

Oczekiwane rezultaty

Grubość podskórnej tkanki tłuszczowej można zredukować nawet o 20% w ciągu 2-3 miesięcy w miejscu poddanemu zabiegowi. Rezultat jest jeszcze lepszy po upływie 6 miesięcy. Natomiast koncepcja kriolipolizy z falą ultradźwiękową zwiększa ilość zredukowanej tkanki o 10% i przyśpiesza proces utrwalania się efektu końcowego o połowę. Wyniki zamrażania tkanki tłuszczowej zaczynają być widoczne zazwyczaj po 4-6 tygodniach. Pełny efekt będzie widoczny po 3-6 miesiącach. Lepsze rezultaty można osiągnąć za pomocą dodatkowych zabiegów. Zaleca się zachowanie trzymiesięcznej przerwy miedzy zabiegami.