Rehabilitacja kręgosłupa w Klinika HB

W zdecydowanej większości przypadków, leczenie chorób kręgosłupa ma przebieg zachowawczy, nieinwazyjny. Zgłaszający się do Klinika HB pacjenci z bólami kręgosłupa, z dolegliwościami bólowymi promieniującymi do kończyn górnych lub dolnych, z bólami w obrębie szyi, po zabiegach operacyjnych, z rwą kulszową, z bólami krzyża i innymi objawami chorób kręgosłupa, są objęci konsultacją diagnostyczną w ramach której m.in. przeprowadzony jest wywiad połączony z analizą dokumentacji medycznej, a dodatkowo terapeuta wykonuje badanie funkcjonalne kręgosłupa. Wszystkie powyższe czynności pozwolą postawić diagnozę fizjoterapeutyczną oraz ustalić indywidualny plan terapii z włączeniem zachowań profilaktycznych. Swoiste podejście do problemu jest niezwykle istotne, ponieważ poprzez ustalenie programu ćwiczeń uwzględniającego tempo i ilość powtórzeń oraz czas ich trwania, a dodatkowo bieżący okres choroby, pozwoli uzyskać pożądane efekty bez zbędnego przeciągania terapii. Jednocześnie należy tutaj zaznaczyć, iż trwający od dłuższego czasu proces chorobowy kręgosłupa, w którym bardzo często dochodzi do nieodwracalnych zmian, nie da się usunąć poprzez pojedynczą terapię, „nastawienie kręgów” czy odpowiedni ucisk. Terapia opiera się na długotrwałym procesie i to nie tylko w gabinecie fizjoterapeutycznym, ale również w życiu codziennym, poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki i eliminację czynności wywołujących dolegliwości bólowe. Kręgosłup wymaga stałej opieki i dbałości w celu zahamowania procesu degeneracji oraz podtrzymania uzyskanych dotychczas efektów.

Wśród zalecanych metod fizjoterapeutycznych stosowanych w Klinika HB znajdują się:

 • terapia manualna
 • masaż leczniczy
 • masaż tkanek głębokich (m.in. terapia punktów spustowych)
 • ćwiczenia rozluźniające odpowiednie grupy mięśniowe
 • ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące kręgosłup
 • ćwiczenia funkcjonalne
 • kinesiotaping
 • neuromobilizacje
 • zabiegi fizykalne (laser, ultradźwięki, jonoforeza, fonoforeza)

W dobie „życia w szybkim tempie” i ciągłej pracy, zapominamy o higienie związanej z zapobieganiem bólom kręgosłupa i mimo wysyłanych przez nasz organizm sygnałów świadczących o zachodzących patologicznych zmianach, lekceważymy problem, nie mając świadomości jakie mogą być tego następstwa. Im wcześniej pacjent zgłosi się do terapeuty, który odpowiednio szybko zareaguje i nie tylko poprowadzi kierunkową terapię, ale również wskaże profilaktyczne działania mające dobroczynny wpływ na nasz kręgosłup.


Kilka słów o anatomii kręgosłupa

  Kręgosłup (łac. columna vertebralis) powinno się opisać przede wszystkim jako centralną oś ciała człowieka, która jest zbudowana z 33 lub 34 połączonych ze sobą kręgów, rozciągających się od nasady głowy do miednicy. Kręgosłup składa się z pięciu części: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego i guzicznego, z czego dwa ostatnie stanowią nieruchomy odcinek kręgosłupa. Elastyczność i ruchomość kręgosłupa zapewniają więzadła oraz 23 krążki międzykręgowe (potocznie nazywane „dyskami”), umiejscowione, jaka sama nazwa wskazuje, między kręgami, w trzech pierwszych odcinkach kręgosłupa. Charakterystyczny „esowaty” kształt, kręgosłup zawdzięcza fizjologicznym krzywiznom (lordoza i kifoza), odgrywającym istotną rolę w pionowej postawie ciała. Kręgosłup pełni szereg bardzo ważnych funkcji w organizmie człowieka, a do najważniejszych należą: zapewnienie równowagi ciała, amortyzacja wstrząsów, zaczep dla wielu innych kości, ochrona rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych. Mówiąc o funkcji kręgosłupa należy zwrócić uwagę na krążki międzykręgowe, które to właśnie absorbują wstrząsy i sprawiają, że mimo gwałtownych i dużych przeciążeń kręgosłup utrzymuje swoją stabilizującą formę.  

Statystyki

  Obecnie, choroby kręgosłupa należą do największych medycznych problemów cywilizacyjnych i jak podają statystki, nawet połowa Polaków zgłasza bóle pleców. Przyczyn należy się dopatrywać m.in. w przedwczesnym zwyrodnieniu krążka międzykręgowego wraz ze stawami międzywyrostkowymi, a na występowanie takiego stanu mogą mieć wpływ m.in.: urazy mechaniczne kręgosłupa, przeciążenia związane ze sportem, siedzący tryb życia połączony z niską aktywnością, wady postawy (np. skolioza). Inne choroby kręgosłupa to np. spondyloartropatie (zapalenia stawów międzykręgowych np. w ZZSK, łuszczycowym zapaleniu stawów), zwichnięcia i podwichnięcia w stawach międzykręgowych, złamania (urazowe lub związane z osłabieniem kośćca chorobą przewlekłą).  

Objawy

  W większości przypadków zmiany patologiczne w obrębie kręgosłupa mają przebieg długotrwały i bezobjawowy – są następstwem wieloletniego przeciążania tkanek kręgosłupa połączonego z brakiem jego higieny. Zazwyczaj pojawiające się pierwsze sygnały bólowe również są bagatelizowane i dopiero ostra odpowiedź kręgosłupa zmienionego procesem chorobowym, zmusza pacjenta do poszukania pomocy u specjalisty. Wśród najczęstszych objawów sygnalizujących zmiany w tkankach kręgosłupa znajdują się:

 • ból (ostry lub przewlekły, stały lub okresowy, miejscowy lub promieniujący)
 • ograniczona ruchomość kręgosłupa i/lub stawów kończyn
 • mrowienie, drętwienie, zaburzenie czucia
 • osłabienie siły mięśniowej
 • wzmożone napięcie mięśniowe jako odpowiedź na ból